Regulamin rezerwacji

Regulamin określa ogólne warunki. Decydując się na korzystanie z usług Portalu rezerwacyjnego Parkchmura również za pośrednictwem strony parkchmura.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone niniejszym Regulaminem. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, dlatego zawsze korzystając ze strony prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z warunkami prosimy nie używać niniejszej strony, szczególnie w zakresie dotyczącym rezerwacji internetowej.

Serwis Parkchmura nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje rekompensaty w przypadku strajków, działania siły wyższej lub jakichkolwiek szkód powstałych z przyczyn pozostających poza bezpośrednią kontrolą. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, błędów, opóźnień oraz działań lokalnych władz lub urzędów.

ZAKUPY PROMOCYJNE NIE PODLEGAJA ZWROTOWI

§ 1 Ceny

Ceny za usługi parkingowe podawane są:

 1. Podane ceny są cenami BRUTTO.
 2. Walutą jest Złoty Polski.
 3. Podane ceny zawierają: - parkowanie pojazdu - transfer na lotnisko i z lotniska

§ 2 Sposób realizacji zamówienia

Po przyjeździe na parking dokonywana jest rejestracja pojazdu. Klient otrzymuje kwit parkingowy na pozostawiony samochód , na podstawie którego samochód jest zwracany po zakończeniu wykonania usługi. Po zaparkowaniu pojazdu , klient jest bezpłatnie zawożony na lotnisko. Po przylocie należy skontaktować się z parkingiem w celu zamówienia transferu z lotniska.

§ 3 Anulowanie rezerwacji

Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 24 godzin przed przyjazdem na parking*

* Po wykupieniu opcji "Elastyczna rezerwacja" anulowanie możliwe jest do 15 minut przed przyjazdem na parking.

§ 4 Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

Parkchmura nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Reklamacje dotyczące niewykonania, nieprawidłowego wykonania usługi parkingowej lub uszkodzenia pojazdu muszą być pod rygorem nieważnosci zgłoszone obsłudze parkingu w formie pisemnej przed opuszczeniem parkingu w dniu wyjazdu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Parkchmura zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych "Dane osobowe".
 2. Dane osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej numer telefonu umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.
 3. W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, mogą być one wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy Parkchmura lub prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych "każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą".
 5. W celu realizowania płatności internetowych dane będą udostępniane firmie PayPro S.A. która jest również Administratorem Danych Osobowych.

§ 6 Cookies

Serwis internetowy Przedmiar korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, służący na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie" można też wybrać opcję blokowania "cookies".

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

§ 7 Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (Serwis Parkchmura lub przez inne podmioty działające w jej imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

§ 8 Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

§ 9 Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem serwisu prosimy kierować je na adres email: [email protected]

§ 10 Formy płatności

Płatność za parkowanie dokonywana jest poprzez system płatności internetowych PayPro S.A. lub gotówką lub kartą płatniczą w dniu wjazdu na parking. Opłata parkingowa liczona jest za każdy kolejny dzień kalendarzowy postoju pojazdu. Ponieważ wysokość opłaty w procesie rezerwacji miejsca parkingowego jest obliczana na podstawie danych, które wprowadzasz do formularza rezerwacji, może być ona wyższa – zależnie od rzeczywistej długości parkowania. Nie zwracamy opłaty za parkowanie niewykorzystane lub krótsze od zarezerwowanego.

§ 11 Faktury

Do każdej rezerwacji złożonej przez stronę WWW lub na Parkingu jest możliwość otrzymania Faktury, które są wystawiane w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany w rezerwacji adres e-mail przez operatorów Parkingów na żądanie klienta.

§ 12 Okres wypowiedzenia

- Powyżej 24 godzin przed planowaną datą/godziną pozostawienia pojazdu - pełen zwrot zaliczki
- 24 godziny lub mniej przed planowaną datą/godziną pozostawienia pojazdu – brak zwrotu zaliczki

Należy pamiętać, że zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku:

 1. wcześniejszych zmian podróży (odwołanie lotów, rejsów, podróży pociągiem itp.): Państwa obowiązkiem jest poinformowanie Parkchmura o wcześniejszych zmianach podróży lub zmianach w rozkładach jazdy. Parkchmura nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zmiany (np. odwołanie lotu, rejsu lub pociągu) i nie będzie uprawniony do wypłacenia zwrotu zaliczki ;
 2. zaparkowania na innym parkingu z powodu opóźnionego przyjazdu
 3. zaparkowania na innym parkingu z racji nie znalezienia zarezerwowanego parkingu: Trasa dojazdu do parkingu jest dołączona do potwierdzenia rezerwacji, jak również jest łatwo dostępna na stronie www.parkchmura.pl Państwa obowiązkiem jest posiadanie potwierdzenia rezerwacji, w którym to zawarte są szczegóły dotyczące Pańskiej podróży.
 4. braku potwierdzenia rezerwacji: Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest automatycznie pocztą elektroniczną Państwa obowiązkiem jest skontaktowanie się z Parkchmura w przypadku nie otrzymania potwierdzenia rezerwacji, a także w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.

§ 13 Brak kwitu

Za brak kwitu parkingowego naliczana jest opłata w wysokości 100 zł.